Category Archives: Uncategorized

Đả đảo Trung Quốc xâm lược Việt Nam. “Surrender or Fierce-Fight!?” _ Đại Việt Emperor Trần Nhân Tông

Thông báo: hoangkybactien mở thêm một trang tinhomnay nữa bên blogspot.com/, để trong trường hợp bạn đọc vào không được trang http://www.tinhomnay.wordpress.com/ thì chạy sang bên này, hoặc ngược lại. Địa chỉ của trang mới này là: http://www.tinhomnay1.blogspot.com/ Ghi chú: … Continue reading

Posted in Uncategorized | 8 Comments

Asia and World War III: Is US-China collision inevitable?

Feb 6, 2012 As part of a  part new resolve to play a more assertive role, the US has reinforced and strengthened its strategic ties with Vietnam, the Philippines, India, Australia and Japan.

Posted in Uncategorized | 6 Comments