Đả đảo Trung Quốc xâm lược Việt Nam. “Surrender or Fierce-Fight!?” _ Đại Việt Emperor Trần Nhân Tông

Thông báo: hoangkybactien mở thêm một trang tinhomnay nữa bên blogspot.com/, để trong trường hợp bạn đọc vào không được trang www.tinhomnay.wordpress.com/ thì chạy sang bên này, hoặc ngược lại.

Địa chỉ của trang mới này là:

www.tinhomnay1.blogspot.com/

Ghi chú: Có số 1 ở cuối chữ “tinhomnay1

http://www.tinhomnay.wordpress.com/

***

***

Con Co Do Sao Vang thi khong co Doc Lap Tu Do Hanh Phuc _Le Trung Thanh

***

***

***

***

***

***

Di Chúc của Vua Trần Nhân Tông

Các Người chớ quên !

Nghe lời Ta dạy
Chính nước lớn
Làm những điều bậy bạ

TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI
Bất nghĩa bất nhân
Ỷ nước lớn
Tự cho mình cái quyền ăn nói !
Nói một đường làm một nẻo ! Vô luân !
Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải.
Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM !

Họa Trung Hoa !
Tự lâu đời truyền kiếp !
Kiếm cớ này bày chuyện nọ ! TÀ MA !
Không tôn trọng biên cương theo quy ước
Tranh chấp hoài ! Không thôn tính được ta
Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy !

Gặm nhấm dần
Giang Sơn ta nhỏ lại
Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di

Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới
Canh cánh bên lòng ” ĐẠI SỰ QUỐC GIA “!
Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆT
Biến nước ta thành quận huyện Trung Hoa !

VẬY NÊN
CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN
KHÔNG ĐỂ MẤT
MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI
HÃY ĐỀ PHÒNG
QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA !

LỜI NHẮN NHỦ
CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC
CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.

***

Quốc ca VNCH

***

“Đánh cho mình được để tóc dài
Đánh cho mình được để răng đen
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh Hùng chi hữu chủ”

Quang Trung

***

Rợ Tàu ghi nhớ ai ơi!
Làm con nước Việt muôn đời chớ quên.
Non sông muốn được lâu bền,
Tận trung báo quốc, không sờn quyết tâm.
Đất trời thấu tỏ tấm lòng,
Xin vì non nước gắng công báo đền.

***

Đả đảo Trung Quốc xâm lược Việt Nam!

Đả đảo ĐCSVN bán nước!

Toàn dân quyết tâm lật đổ ĐCSVN phản quốc, bảo vệ biên cương phía Bắc!

Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam!

***

The Vietnamese Communist Government is NOT legitimate. It’s illegal! It has never been elected by the Vietnamese people; Therefore, We demand a Free Election under a U.N. Supervision for Vietnam!

***

Đả đảo Trung Quốc xâm lược

 

Giòng máu anh hùng

***

***

Biểu tình chống bá quyền Tàu cộng ở Sài Gòn 6/05/2011

You’re my Hero, little sister!

***

***

***

Attention!

A message to the Indigenous People in Southern Yangtze river

We, the Viet People, call upon You All -the Indigenous People of Yunnan, Guangxi, Guangdong, Hunan, and Fujian, who genetically are more close to the Viet than the Han people – to stand up and demand to be independent from the Han-Chinese Communists’s Control. The Han people invaded your lands for too long. Now, it’s time for them to respect you as their equals, and recognize your own lands as independent sovereign nations, just as Lao, Taiwan, Cambodia, and Singapore are. The Vietnamese people would support your call. The United Nations, the United States of America, the Union of European countries, and the Federation of Russia would support you, too.

***

Hey, VC Nguyen Tan Dung! I’m shooting you! Bang !!!

Ludmila  Pavlichenko (1916-1974)

Best female sniper in world history.

***

Katyusha

(Russian Fold Song)

Pears and apples blossomed on their branches.
Mist (was) creeping on the river.
Katyusha set out on the banks,
On the steep and lofty bank.

She was walking, singing a song
About a grey steppe eagle,
About her true love,
Whose letters she was keeping.

Oh you song! Little song of a maiden,
Head for the bright sun.
And reach for the soldier on the far-away border
Along with greetings from Katyusha.

Let him remember an ordinary girl,
And hear how she sings,
Let him preserve the Motherland,
Same as Katyusha preserves their love.

(Katyusha was also used to name Russian’s famous rockets BM8, BM13, and BM31)

***

Rare Courage and Marksmanship:

The Lady Sniper of All times

***

East meets West on Fur Elise

*

The West

*

*

*

The East

*

*

***

***

The Bloodiest Border of the world:

Nam-Quan Pass

between Vietnam and China.

***

***

***

***

***

Nam Quan Pass on Chinese Side

***

Nam Quan Pass on Chinese side

***

***

Cố Tổng Thống Khai Sáng Việt Nam Cộng Hoà:

 ***   Ngô Đình Diệm (b.1901 – d. 1963)  ***

***

U.S. President/Supreme Allied Commander Eisenhower welcomed VNCH President Ngô Đình Diệm.

***

Mozart reincarnated ?

Watch this:

.

***

***

Advertisements
Posted in Uncategorized | 8 Comments

Asia and World War III: Is US-China collision inevitable?

Feb 6, 2012

As part of a  part new resolve to play a more assertive role, the US has reinforced and strengthened its strategic ties with Vietnam, the Philippines, India, Australia and Japan. Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments